Elektrienergia tootmine

Tehaseid, milles toodetakse elektrienergiat, nimetatakse elektrijaamadeks – neid muundatakse mingisugune teine energia liik generaatorite abil elektrienergiaks.

Balti elektrijaam

Balti elektrijaam

Elektrijaamu liigitatakse selle järgi, millist energiat kasutatakse elektrigeneraatori liikuma panemiseks (järgnevas tabelis erinevate jaamade töötamise põhimõtted):

(1) hüdroelektrijaamades (HEJ) paneb generaatori liikuma ülespaisutatud vee voolamise energia.

(2) tuuleelektrijaamades (TEJ) paneb generaatori liikuma tuule kineetiline energia.

(3) soojuselektrijaamades (SEJ) paneb generaatori liikuma kütuse põlemisel vabanev siseenergia.

(4) aatomielektrijaamades (AEJ) paneb generaatori liikuma tuumareaktsioonides vabanev tuumaenergia.

(5) loodeteelektrijaamades paneb generaatori liikuma ookeani tõusu- ja mõõnavoolude energia.

(6) päikeseelektrijaamades muundatakse elektrienergiaks Päikeselt tulev kiirgusenergia.

(7) ja (8) laineenergiaelektrijaamades muundatakse elektrienergiaks ookeanilainete energia.

(9) geotermaalelektrijaamades muundatakse elektrienergiaks maasoojuse energia.

 

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud