A

 • abisõna – partikkeli; apusana
 • abitegusõna, abiverb – apuverbi
 • abstraktne nimisõna – abstraktinen substantiivi
 • aeg –aikamuoto, tempus:
 1.      olevik ehk preesens – preesens
 2.      lihtminevik ehk imperfekt – imperfekti
 3.      täisminevik ehk perfekt – perfekti
 4.      enneminevik ehk pluskvamperfekt – pluskvamperfekti
 5.      üldminevik ehk preteeritum – preteriti
 • afirmatiiv – affirmatiivi, myöntävä puhe, myöntävä puhelaji
 • aforism ehk mõttetera – aforismi eli ajatelma
 • ainsus – yksikkö
 • ajakiri (ka žurnaal) – aikakauslehti
 • ajakirjandus ehk press – journalismi
 • ajaleht – sanomalehti
 • ajalooline romaan – historiallinen romaani
 • ajamäärsõna – ajan adverbi
 • akusatiiv – akkusatiivi
 • alalütlev, alalütlev kääne, adessiiv – adessiivi
 • alaleütlev kääne ehk allatiiv – allatiivi
 • alaltütlev, alaltütlev kääne, ablatiiv – ablatiivi
 • algustäht – alkukirjain
 • algvorm – perusmuoto
 • algvõrre ehk positiiv – positiivi
 • allegooria – allegoria ‘rääkima piltlikult, ülekantud tähenduses’
 • almanahhid – almanakat
 • alus – subjekti
 • antonüüm ehk vastandsõna – antonyymi
 • argikeel; kõnekeel – arkikieli
 • arhaism – arkaismi
 • armastusromaan – rakkausromaani
 • artikkel – artikkeli, kirjoitus
 • artikkel (teatud abisõna) – artikkeli
 • arv ehk nuumerus (ainsus ehk singular ja mitmus ehk pluural) – kieliopillinen luku (yksikkö, monikko)
 • arvamus – mielipide
 • arvsõna ehk numeraal: üks, seitseteist, neljas – numeraali, lukusana
 • asesõna ehk pronoomen: mina, selline, mis – pronomini
 • aspiratsioon ehk hõngus – aspiraatio (lühike h-taoline heli, mis vahel esineb helitute sulghäälikute ehk klusiilide järel)
 • assimilatsioon, sarnastumine, ühtesulamine – assimilaatio
 • astmevaheldus – astevaihtelu
 • autobiograafia – omaelämäkerta

 

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading