E

 • ebareeglipärane tegusõna ehk verb – epäsäännöllinen verbi
 • eepika – epiikka eli kertomakirjallisuus
 • eepos – eepos
 • eessõna – prepositio eli etusana
 • eitav kõneliik – negatiivi, kieltävä puhe, kieltävä puhelaji
 • eitav lause – kieltolause
 • elatiiv, seestütlev kääne – elatiivi
 • enesekohane asesõna ehk refleksiivpronoomen – refleksiivipronomini (nt ise : enese ~ enda, oma, iseenese ~ iseenda, omaenese ~ omaenda)
 • enesekohane tegusõna – refleksiiviverbi
 • enneminevik – pluskvamperfekti
 • entsüklopeedia – tietosanakirja eli ensyklopedia
 • essee – essee
 • etümoloogia – etymologia (tegeleb sõnade päritolu selgitamisega)

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading