Eessõnad eemaldumise väljendamiseks

Eessõna aus väljendab liikumist väljapoole

  • Er kommt aus Estland. – Ta on pärit Eestist.

Eesõna von märgib seestütlevat või alaltütlevat käänet.

  • Wir kommen von der Wiese. – Me tuleme aasalt.

Vahemaa märkimiseks kahe punkti vahel kasutatakse von…bis.

  • Von Tartu bis Tallinn sind wir mit dem Auto gefahren. – Tartust Tallinna sõitsime me autoga.

Allikas: Saksa keele grammatika

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading