EESTI JA VENE KEELE KÕRVUTAV GRAMMATIKA

victorious-laugh-smiley-emoticon

VENE KEELE GRAMMATIKA

Sissejuhatuseks

Käesolev materjal on mõeldud abiks kõigile, kes soovivad õppida ja omandada vene keelt, saades
selles raskes, kuid huvitavas töös tuge oma emakeelest.

Võttes arvesse tänapäeval kujunenud olukorda, kus eesti õpilasel on keelepraktika vähesuse tõttu
järjest raskem orienteeruda vene kirjakeele maastikul, vajab iga vene keelt õppiv noor väikest
abimeest. Seda endale eesmärgiks seades olemegi keskendunud kahe keele kõrvutamisele, mitte
võrdlemisele, tuues esile enim raskusi valmistavad küsimused. Et tekst oleks mõistetav ja lihtne,
oleme terminid paralleelselt välja toonud kahes keeles, illustreerinud olulisemaid aspekte tabelitega,
raskemad mõisted on püütud lahti seletada.

Antud abimaterjali koostamisel on kasutatud mitmeid allikaid ning praktiseerivate pedagoogide
aastatepikkuseid kogemusi ja tähelepanekuid.

Kogemused näitavad, et ühegi keele grammatika pole nii lihtne, et seda oleks võimalik omandada
täiesti ilma abita, iseeneslikult. Keel vajab pühendumist, pingsat tööd ja kindlasti arusaama, et iga
keel on terviksüsteem oma erinevuste ja seaduspärasustega, mis ei pruugi õppija emakeelega kokku
langeda.

Et mõista vene keelt kogu tema ilus ja valus, ulatamegi Sulle, armas õppija, abikäe!

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading