Elastsusjõu potentsiaalne energia

Kui kehale mõjub deformeeriv jõud ning keha pikkus selle tulemusena muutub, siis teeb keha deformeeriv jõud tööd kehas tekkiva elastsusjõu ületamiseks.

Kui lugeda deformeerimata keha potentsiaalne energia võrdseks nulliga. saab näidata, et deformeeritud keha omandab potentsiaalse energia:

221

Kus Ep – deformeerunud keha potentsiaalne energia, k – keha jäikustegur; Δl – keha deformatsioon

220

Sildid
results loading