I

vat-tegevusnimi ehk vat-infinitiivi (nt elavat), ma-tegevusnimi ehk supiini – ma- infinitiivi (nt  elama)

 • intervjuu – haastattelu
 • intonatsioon – intonaatio
 • isik ehk persona – eesti keeles 1.-3. isik (ainsus, mitmus) + umbisikuline ehk passiiv –

persoona

 • isikuline asesõna ehk personaalpronoomen – persoonapronomini

ainsuses – yksikössä:

 1. mina (ma),
 2. sina (sa),
 3. tema (ta),

mitmuses – monikossa:

 1. meie (me),
 2. teie (te),
 3. nemad (nad)

 

 • isikuline tegumood ehk personaal – aktiivi (tekijä tunnetaan)

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading