Järgarvsõnade kasutamine ajamäärustes

Kuupäeva ütlemisel kasutatakse arvsõna kesksoos.

 • Какое сегодня число? Mis kuupäev täna on?
 • Сегодня второе сентября. Täna on teine september.

Kuupäeva ja aastaarvu loetakse järgmiselt:

– aasta:

 • в двухтысячном году 2000. aastal
 • в две тысячи втором году 2002. aastal

– kuu ja aasta:

 • в ноябре двухтысячного года 2000. aasta novembris
 • в августе две тысячи второго года 2002. aasta augustis

– kuupäev, kuu ja aasta:

 • второго сентября двухтысячного года 02. septembril 2000.a. 
 • двадцать пятого мая две тысячи третьего года 25. mail 2003.a.

Erinevalt eesti keelest vene keeles järgarvu järel punkti ei kasutata:

 • Мы вернёмся 14-го ноября. Me tuleme tagasi 14. novembril.
 • Кампания заканчивается в мае 2004 года. Kampaania lõppeb 2004. a. mais.
 • Наша фирма находится на 2-ом этаже. Meie firma asub 2. korrusel.
 • 10-ый пункт договора надо изменить. Lepingu 10. punkti peab muutma. 
results loading