Järgarvud – ordinal

Järgarvud inglise keeles

nupuvajutus

first esimene
second teine
third kolmas
fourth neljas
fifth viies
sixth kuues
seventh seitsmes
eighth kaheksas
ninth üheksas
tenth kümnes
eleventh üheteistkümnes
twelfth kaheteistkümnes
thirteenth kolmeteistkümnes
fourteenth neljateistkümnes
fifteenth viieteistkümnes
sixteenth kuueteistkümnes
seventeenth seitsmeteistkümnes
eighteenth kaheksateistkümnes
nineteenth üheksateistkümnes
twentieth kahekümnes
twenty-first kahekümne esimene
twenty-second kahekümne teine
twenty-third kahekümne kolmas
thirtieth kolmekümnes
fortieth neljakümnes
fiftieth viiekümnes
sixtieth kuuekümnes
seventieth seitsmekümnes
eightieth kaheksakümnes
ninetieth üheksakümnes
hundredth sajas
results loading