K

 • kaasaütlev, kaasaütlev kääne; komitatiiv – komitatiivi
 • kaashäälik ehk konsonant – konsonantti
 • kaashäälikuühend ehk konsonantühend – konsonanttiyhtymä
 • kaassõna ehk adpositsioon: peal, järgi, üle – adpositio
 • kaldkriips – vinoviiva (myös kauttaviiva) /
 • karikatuut – pilapiirros, pilakuva
 • kategooria – kategoria
 • kaudne kõne (annab kõneleja sõnu edasi ümberjutustatult) – epäsuora kerronta eli esitys
 • kaudne kõneviis – kvotatiivi, epäsuora tapaluokka, modus obliquus
 • keeleteadus ehk lingvistika – kielitiede eli lingvistiikka
 • keelkond – kielikunta
 • kesksõna ehk partitsiip – partisiippi
 • keskvõrre ehk komparatiiv – komparatiivi
 • kindel kõneviis, indikatiiv – indikatiivi
 • kiri (märgisüsteem) – kirjoitusjärjestelmä
 • kiri – kirje
 • kirjakeel – yleiskieli eli standardikieli – kirjakielen mukainen puhuttu kieli; kirjoitettu standardikieli – kirjakieli
 • kirjand (arutlev, jutustav või kirjeldav) – ainekirjoitus
 • kirjandus ehk literatuur – kirjallisuus
 • kirjavahemärk ehk vahemärk – välimerkki
 • kirjutamine – kirjoitus
 • kohamäärsõna – paikan adverbi
 • kokkuvõte – yhteenveto
 • kolumn ehk arvamusveerg, päevateemaline kirjutis nt ajalehes – kolumni
 • koma – pilkku
 • komöödia – komedia eli huvinäytelmä
 • konditsionaal – konditionaali
 • konkreetne nimisõna – konkreettinen substantiivi
 • koolon – kaksoispiste (:)
 • koomiks – sarjakuva
 • kriminaalkirjandus – rikoskirjallisuus eli dekkarikirjallisuus
 • kuuldemäng – kuunnelma
 • käskiv kõneviis, imperatiiv– imperatiivi
 • käänamine – taivutus
 • käändkond – taivutusluokka, deklinaatio
 • käändevorm – sijamuoto
 • käändsõna ehk noomen – nomini (4) (nimisõnad, omadussõnad, arvsõnad ja asesõnad ehk substantiivit, adjektiivit, numeraalit, pronominit)
 • kääne –sija eli sijamuoto
 • kõnekeel – puhekieli
 • kõnekäänd – sanonta
 • kõneliik – puhelaji
 • kõnetrakt – ääntöväylä
 • kõneviis ehk modus – tapaluokka, modus:

Eesti keeles: kindel (indikatiivi), käskiv (imperatiivi), kaudne (kvotatiivi), tingiv

(konditionaali); soome keeles: indikatiivi eli tositapa, imperatiivi eli käskytapa,

konditionaali eli ehtotapa ja potentiaali eli mahtotapa (kasutatakse põh. kirjakeeles).

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading