Käänete põhifunktsioonid

Vene keeles on kuus käänet:

  1. Именительный падеж nominatiiv
  2. Родительный падеж genitiiv
  3. Дательный падеж daativ
  4. Винительный падеж akusatiiv
  5. Творительный падеж instrumentaal
  6. Предложный падеж prepositsionaal

 

VeneKeel10

 

results loading