Kellaaja ütlemine

 • mitä kello on? – mis kell on?
  tiedätkö, mitä kello on? – kas teate, kui palju kell on?

Kellaaja ütlemine

 • se on …
 • tasan …
 • noin …
 • melkein …
  vähän yli …

 

 • yksi – üks
 • kaksi – kaks
 • varttia yli yksi – veerand kaks
 • varttia yli kaksi – veerand kolm
 • puoli kaksi – pool kaks
 • puoli kolme – pool kolm
 • varttia vaille kaksi – kolmveerand kaks
 • varttia vaille kolme – kolmveerand kolm
 • viisi yli yksi – viis minutit üks läbi
 • kymmenen yli yksi – kümme minutit üks läbi
 • kaksikymmentä yli yksi – kakskümmend minutit üks läbi
 • kaksikymmentäviisi yli yksi – kakskümmend viis minutit üks läbi
 • viittä vaille kaksi – viie minuti pärast kaks
 • kymmentä vaille kaksi – kümne minuti pärast kaks
 • kaksikymmentä vaille kaksi – kahekümne minuti pärast kaks
 • kaksikymmentäviisi vaille kaksi – kahekümne viie minuti pärast kaks
 • kymmenen viisitoista – kümme viisteist
 • kymmenen kolmekymmentä – kümme kolmkümmend
 • kymmenen neljäkymmentäviisi – kümme nelikümmend viis
 • keskipäivä – keskpäev
 • keskiyö – kesköö
results loading