Kiirte käik hajutavas läätses

(1) Kiir, mis langeb läätsele paralleelselt optilise peateljega murdub läätse ebafookuse sihis peateljest eemale.

(2) Kiir, mis langeb läätse keskpunkti, läheb läätsest murdumata läbi

51     52

Kasutades skeemitähiseid, saame kiirte käike hajutavas läätses kujutada järgmiselt:

53    54

results loading