Kineetiline energia

88

kus Ek – keha kineetiline energia (1J), m – keha mass (1kg), v – keha kiirus (1m/s).

results loading