KOORDINAADID. TAUSTSÜSTEEM

Koordinaatide abil määratakse mistahes keha või punkti asukoht ruumis. Tavaliselt kasutatakse keha asukoha määramiseks rist­koor­di­naatide süsteemi, mis moodustub kolmest omavahel ristuvast ruumisihist – x-, y- ja z-teljest.

1

Kui liikumine toimub mööda sirget või mööda kindlaks määratud tra­jek­toori, piisab keha asukoha kirjeldamiseks ühest koordinaadist – kaugusest koordinaatide või liikumise alguspunktist – tegemist on ühe­mõõt­melise ruumiga. Kui keha liigub tasandil, on tema asukoht kirjeldatav kahe koordinaadiga – tegemist on kahemõõtmelise ruumiga.

Keha asukoha (ja selle muutumise kirjeldamiseks) kasutatakse taustsüsteemi, mis koosneb: (1) taustkehast, mille suhtes keha asukohta kirjeldatakse; (2) taustkehaga seotud koordinaatsüsteemist ja (3) ajamõõtmise süsteemist.

 

Sildid
results loading