Lained. Lainete levimiskiirus

Kui võnkumine satub mingisse keskkonda, võib ta seal hakata levima lainena. Lainega levib ruumis edasi võnkuva keha energia.

Laine kõige kõrgemat punkti nime¬ta¬takse laineharjaks, madalaimat aga lainepõhjaks. Kahe kõrvutise laineharja (või ka -põhja) vahelist kaugust, mõõdetuna laine levimise sihis nimetatakse lainepikkuseks.

Laine puhul öeldakse, et laine levib ruumis, mitte ei liigu, sest lainega kandub edasi ainult võnkumine, keskkonna osakesed, aga edasi ei kandu.

Laine kiiruseks nimetatakse laine mingi punkti võnkumise, näiteks laineharja levimise kiirust. Nii nagu kõigi teiste kehade kiirust, arvutatakse ka laine kiirust seosest:

11

 

Veetilga kukkumine aegluubis:

results loading