Liikumisgraafik ühtlaselt muutuval sirgjoonelisel liikumisel

Liikumisvõrrandist saadavat graafikut, kus aeg on vabamuutujaks ning keha asukoht (asukoha koordinaat) seotud muutujaks nimetatakse liikumisgraafikuks.

Ühtlaselt muutuvalt sirgjooneliselt liikuva keha liikumisvõrrand on:

63

Seega on ühtlaselt muutuval sirgjoonelisel liikumisel liikumisvõrrandiks ruutvõrrand – vabamuutuja (t) on võrrandis astmes +2 – järelikult on ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise graafikuks parabool.

Joonistel on näha, et liikumisgraafiku ja ordinaattelje (vertikaalne, x-telg) lõikepunktiks on keha algasukoha koordinaat (x0). Parabool avaneb üles kui ax>0 ning alla kui ax<0.

x0 =10 000m;  v0x = +20 m/s;  ax= +1000 m/s2

x0 =10 000m;
v0x = +20 m/s;
ax= +1000 m/s2

x0 =10 000m;  v0x = +20 m/s;  ax= -1000 m/s2

x0 =10 000m;
v0x = +20 m/s;
ax= -1000 m/s2

x0 =10 000m;  v0x = -20 m/s;  ax= -1000 m/s2

x0 =10 000m;
v0x = -20 m/s;
ax= -1000 m/s2

x0 =10 000m;  v0x = -20 m/s;  ax= +1000 m/s2

x0 =10 000m;
v0x = -20 m/s;
ax= +1000 m/s2

Sildid
results loading