Piki- ja ristlained

Laineid liigitatakse selle põhjal, kuidas võnguvad keskkonna osakesed temas. Kui nad võnguvad risti laine levimise sihiga, on tegu rist¬lai¬ne¬ga, kui võnkumine toimub laine levimise sihiliselt, nimetatakse lainet pikilaineks.

 

Pikilaine loomine

Piki- ja ristlained

results loading