Potentsiaalne energia

Selleks, et muuta ühe keha asendit teise suhtes (või ka keha kuju), peab sellele kehale mõjuma mingisugune jõud, mis keha liigutab. Füüsikalist suurust, mis iseloomustab kehade vastastikkuse asendi muutmiseks tehtavat tööd, nimetatakse keha/süsteemi potentsiaalseks energiaks.

Potentsiaalne energia on suhteline suurus – tema väärtus sõltub energia nulltaseme valikust.

Sildid
results loading