Relativistlikud efektid

Aja dilatatsioon:

38

kus t – ajavahemik mõõdetuna süsteemis mille suhtes toimub liikumine, t0 – ajavahemik süsteemis, mille suhtes vaatleja ei liigu nn omaaeg (mõlemad s), v – taustsüsteemi kiirus vaatleja suhtes (m/s = ms-1); c = 3•108 m/s – absoluutkiirus (valguse kiirus vaakumis).

NB! Valemis sisalduvat suurust 39 nimetatakse ka kinemaatiliseks teguriks.

Pikkuse kontraktsioon:

40

kus l – pikkus mõõdetuna süsteemis mille suhtes toimub liikumine, l0 – pikkus süsteemis, mille suhtes keha ei liigu nn omapikkus (mõlemad m), v –keha kiirus vaatleja suhtes (m/s = ms-1); c = 3•108 m/s – absoluutkiirus.

Massi suhtelisus:

41

kus m – mass mõõdetuna süsteemis mille suhtes toimub liikumine, m0 – mass süsteemis, mille suhtes keha ei liigu nn seisumass (mõlemad kg), v –keha kiirus vaatleja suhtes (m/s = ms-1); c = 3•108 m/s – absoluutkiirus.

Relativistlik kiiruste liitmine:

42

kus u – keha kiirus mingis inertsiaalses taustsüsteemis, v – vastava taustsüsteemi kiirus teise taustsüsteemi suhtes; u´ – keha kiirus teises taustsüsteemis (kõik mõõdetuna m/s = ms-1) NB! Valemis kasutatakse “+” siis kui keha kiirus u ja taustsüsteemi kiirus v on samasuunalised ning “-” siis kui nad on vastassuunalised.

results loading