Ruumi väljendavad eessõnad

Eessõnad täpsustavad käändevormide tähendust, koos väljendavad nad ruumilisi ja ajalisi suhteid. Eessõna valikul peab tähelepanu pöörama ka käändevormile.

Где?Kus?

Куда?Kuhu?

Откуда?Kust?

results loading