Süsteemivälised mõõtühikud

Pikkus

5

Mass

6

Aeg

7

Pindala

8

Ruumala

9

Kiirus

10

Jõud

11

Töö, energia

12

Võimsus

13

Rõhk

14

Magnetvoog

15

Magnetinduktsioon

16

results loading