Võnkumine

Võnkumisteks nimetatakse selliseid liikumisi, mis korduvad kindla ajavahemiku tagant, kusjuures võnkuv keha läbib sama tee alati edasi-tagasi. Võnkuvad kehad on näiteks kellapendel, vedru otsa riputatud keha ja õmblusmasina nõel.

8

 

Võnkumine:

 

Kellapendel:

Õmpblusmasina nõel:

results loading