Isikuliste asesõnade käänamine

Isikuliste asesõnade käänamine

VeneAsesõna

kasutatakse ainult koos eessõnaga (nt. у него – temal)

  • Nom. Я живу в Таллинне. – Ma elan Tallinnas.
  • Gen. Кроме меня здесь никого нет. – Peale minu pole siin kedagi.
  • Daativ Это письмо мне. – See kiri on mulle.
  • Akus. Поблагодари его за меня. – Täna teda minu eest.
  • Instr. Пойдём со мной. – Tule minuga kaasa.
  • Prep. Ты говоришь обо мне? – Kas sa räägid minust?
See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud