Järgarvsõnade kasutamine nimisõnaga

Järgarvsõnad ühilduvad nimisõnaga soos ja käändes:

  • (M) пятый этаж  viies korrus
  • Мой кабинет на пятом этаже.  Minu kabinet on viiendal korrusel.
  • (N) пятая страница  viies lehekülg
  • Задание на пятой странице.  Ülesanne on viiendal leheküljel.
  • (K) пятое место  viies koht
  • Кто сидит на пятом месте? Kes istub viiendal kohal?
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud