Käänete põhifunktsioonid

Vene keeles on kuus käänet:

  1. Именительный падеж nominatiiv
  2. Родительный падеж genitiiv
  3. Дательный падеж daativ
  4. Винительный падеж akusatiiv
  5. Творительный падеж instrumentaal
  6. Предложный падеж prepositsionaal

 

VeneKeel10

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud