Kehade elektriseerimise mehhanism

Kõik kehad koosnevad aatomitest, mis koosnevad omakorda positiivselt laetud tuumast ja negatiivselt laetud elektronkattest.

Tuumas sisalduvate prootonite positiivne elektrilaeng on täpselt sama suur kui elektronkattes sisalduvate negatiivselt laetud elektronidel. Nende osakeste laengut nimetatakse ka elementaarlaenguks.

Normaaltingimustel tuumas prootoneid ja elektronkattes elektrone ühepalju, mistõttu on aatom tervikuna ilma elektriliselt neutraalne ehk laenguta.

Kehade elektriseerimine on tingitud sellest, et osadel kehadel on võime liita endaga elektrone, teistel aga loovutada neid.

2    3 (800x545)

Kui kehas tekib elektronide ülejääk, siis laadub see keha negatiivselt, kui aga kehas tekib elektronide puudujääk, siis laadub keha positiivselt.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud