8. klassFüüsikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

8.klass füüsika valemid. Test nr 3

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Võnkeperiood
2 / 14
Läätse optiline sagedus
3 / 14
Kiirus
4 / 14
Tihedus
5 / 14
Raskusjõud
6 / 14
Rõhk
7 / 14
Üleslükkejõud
8 / 14
Mehaaniline töö
9 / 14
Võimsus
10 / 14
Kineetiline energia
11 / 14
Mehaanilise energia jäävuse seadus
12 / 14
Kangi tasakaalu tingimus
13 / 14
Vedelikusamba rõhk
14 / 14
Maapinnalt tõstetud keha potentsiaalne energia
Uuesti Edasi