7. klassGeograafiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali riigid, mis asuvad Aafrikas

Uuesti Kontrolli