3. klassInglise keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Am, is or are. English test 3

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 13
This house … dark green
2 / 13
We all … ten
3 / 13
… you ten, too?
4 / 13
I … from Estonia
5 / 13
… you from Estonia, too?
6 / 13
My hat …. beautiful
7 / 13
It ... pink and white
8 / 13
Mr. Black … thirty-eight
9 / 13
My house number … forty-six
10 / 13
They … away
11 / 13
I … at the party now
12 / 13
… we late?
13 / 13
They … happy
Uuesti Edasi