3. klassInglise keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Asesõnad. Isikulised ja omastavad asesõnad

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
selle
2 / 20
mina
3 / 20
sina
4 / 20
neid, neile
5 / 20
tema (M)
6 / 20
sinu
7 / 20
tema (N)
8 / 20
teie
9 / 20
meie
10 / 20
see
11 / 20
meie
12 / 20
seda, sellele
13 / 20
teda, temale (M)
14 / 20
nende
15 / 20
teie
16 / 20
nemad
17 / 20
minu
18 / 20
mind, minule
19 / 20
meid, meile
20 / 20
teda, temale (N)
Uuesti Edasi