7. klassGeograafiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali need nimed, mille puhul on tegemist linnaga.

Uuesti Kontrolli