3. klassInglise keelTeadmiste test
Autor: Tiiu Püss
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

English test. Vali lünka sobiv sõna

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 11
This ... a little dog
2 / 11
... are old books
3 / 11
Snakes and monkeys like ...
4 / 11
This balloon is ... small
5 / 11
These ... lions
6 / 11
This is my school ...
7 / 11
My father is ...
8 / 11
His Granddad is ... years old
9 / 11
Her Granny is ...
10 / 11
His uncle is ... years old
11 / 11
The cat’s tail is ...
Uuesti Edasi