7. klassGeograafiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali maad, mis kuuluvad loodusgeograafiliselt Euroopasse

Uuesti Kontrolli