5. klassInglise keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Inglise keele test. Peamised eessõnad. Vali sobivaim puuduv sõna

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 15
Come ... me.
2 / 15
She sat ... the tree.
3 / 15
Have you been ... Spain?
4 / 15
The river flows ... the town.
5 / 15
The earth turns ... the sun.
6 / 15
He climbed ... the fence.
7 / 15
Put it ... the table.
8 / 15
He bought a bar ... chocolate.
9 / 15
Let him ... the house.
10 / 15
He stopped ... the house.
11 / 15
I took it ... the box.
12 / 15
We get up early every day ... Sunday.
13 / 15
We ran ... the hill.
14 / 15
The church is ... the river.
15 / 15
I have three other hats ... this.
Uuesti Edasi