7. klassGeograafiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali riigid, mis asuvad Lõuna-Ameerikas

Uuesti Kontrolli