9. klassGeograafiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mälumäng Euroopa kohta. Leia 15 lausele õiged lõpud

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 15
Euroopa on maailmajagu ja looduslik-kultuuriline regioon, mis hõlmab Euraasia mandri poolsaaretaolise ...
2 / 15
Loodusgeograafilist Euroopat piiravad põhjast Põhja-Jäämere ääremered, läänest ja lõunast ...
3 / 15
Euroopa ja Aasia piir on tinglik ja üheselt määratlemata. Idas moodustavad piiri ...
4 / 15
Euroopa pindala on ligikaudu ...
5 / 15
Euroopa rahvaarv on umbes ...
6 / 15
Euroopa rahvastik moodustab ...
7 / 15
Sügavale maismaasse lõikuvate merede (Vahemeri, Läänemeri) ja lahtede tõttu on Euroopa rannajoon väga liigendatud, poolsaared (Skandinaavia, Pürenee, Balkan) ja saared (Briti saared, Island, Novaja Zemlja, Franz Josephi maa, Teravmäed) hõlmavad ...
8 / 15
Euroopa kõrgeim mäestik on ...
9 / 15
Euroopa pikim jõgi on ...
10 / 15
Euroopa pikima jõe pikkus on ...
11 / 15
Euroopa kõige järverohkem piirkond on ...
12 / 15
İstanbuli arvestamata on Euroopa suurim linn nii halduspiirides kui ka linnastus elavate inimeste arvult ...
13 / 15
Euroopa kõrgeim mägi on ...
14 / 15
Euroopa kõrgeima mäe kõrgus on ...
15 / 15
Euroopa suurim järv on ...
Uuesti Edasi