10. klassFüüsikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mehaanika. Jäävusseadused. Impulsi jäävus ja mehaanilise energia jäävus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 13
Kuul massiga 10 g lendab kiirusega 500 m/s ja tungib seisvasse puitklotsi, mille mass on 1,2 kg. Kui suure kiirusega hakkab klots koos kuuliga peale tabamust edasi liikuma?
2 / 13
Horisontaalsel teel kiirusega 0,2 m/s liikuvale 800 kg massiga vagonetile langes vertikaalsihis 200 kg killustiku. Kui palju vähenes vagoneti kiirus?
3 / 13
Kiirusega 0,3 m/s liikuva 20 t massiga vagun jõuab järele 30 t massiga vagunile, mis liigub kiirusega 0,2 m/s. Kui suur on vagunite kiirus pärast vastastikust mõju, kui põrge on mitteelastne?
4 / 13
Kütt tulistab liikuvast paadist paadi liikumise suunas. Kui kiiresti liikus paat, kui ta peatus pärast kahte teineteisele kiiresti järgnevat lasku? Küti mass koos paadiga on 200 kg, laengu mass 20 g. Haavlite ja püssirohugaaside väljalennukiirus on 500 m/s.
5 / 13
aks mitteelastset keha massidega 2 kg ja 6 kg liiguvad teineteisele vastu kumbki kiirusega 2 m/s. Kui suure kiirusega ja millises suunas hakkavad need kehad liikuma pärast põrget?
6 / 13
Paadist, massiga 200 kg, mis liigub kiirusega 1 m/s hüppab välja poiss kiirusega 7 m/s. Poisi mass on 50 kg. Kui suur on paadi kiirus pärast poisi välja hüppamist?
7 / 13
Kujutlegem, et kiirusega 90 km/h sõitev auto sooritab raske avarii, põrkudes vastu seina. Kui kõrgelt kukkudes saaks auto niisama suure vigastuse?
8 / 13
Leida 5 m kõrguselt vabalt langeva keha kineetiline energia 2 m kõrgusel maapinnast, kui keha mass on 3 kg.
9 / 13
Leida 5 m kõrguselt vabalt langeva keha potentsiaalne energia 2 m kõrgusel maapinnast, kui keha mass on 3 kg.
10 / 13
Kivi visatakse vertikaalselt üles algkiirusega 10 m/s. Millisel kõrgusel võrdub kivi kineetiline energia tema potentsiaalse energiaga?
11 / 13
Kui suur on 50 g massiga noole kineetiline energia 2 s pärast liikumise algust, kui nool lastakse vibust vertikaalselt üles algkiirusega 30 m/s?
12 / 13
Kui suur on 50 g massiga noole potentsiaalne energia 2 s pärast liikumise algust, kui nool lastakse vibust vertikaalselt üles algkiirusega 30 m/s?
13 / 13
Kairi sõidab jalgrattaga mäeharjal kiirusega 4 m/s ja laskub vabajooksuga sõites alla orgu, mis on 6 m võrra madalamal. Kui suur on tema kiirus orus? Hõõrdumise ja õhutakistuse võib jätta arvestamata.
Uuesti Edasi