10. klassFüüsikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mehaanika. Kinemaatika. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Auto liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt ja läbib 3 sekundiga 60 meetrit.
Arvuta auto kiirus.
Kui pika tee läbib ta 9 sekundiga?
Kui palju aega kulub autol 300 m läbimiseks?
2 / 14
Trammi kiirus muutus ühtlaselt 4 m/s kuni 10 m/s 12 sekundi jooksul. Arvuta trammi kiirendus.
3 / 14
Arvuta jalgratta kiirendus pidurdamisel, kui see liikus kiirusega 6 m/s ja peatus 4 sekundi jooksul.
4 / 14
Auto liikus kiirusega 76 km/h. Autojuht märkas liiklusmärki, mis lubas maksimaalseks kiiruseks 40 km/h. Kui kaua aega kulus kiiruse vähendamiseks nõutava suuruseni, kui auto kiirenduse arvväärtus oli 2 m/s2?
5 / 14
Kui suure kiiruse saavutab kiirendusega 0,4 m/s2 liikuv mootorrattur 15 sekundi jooksul, kui tema algkiirus on 5 m/s?
6 / 14
Seni ühtlaselt liikuv rong lisas kiirust. liikudes kiirendusega 0,1 m/s2, kasvas ta kiirus ühe minuti jooksul kuni 20 m/s. Arvuta rongi ühtlase liikumise kiirus.
7 / 14
Kui pika tee läbib peatusest kiirendusega 1 m/s2 liikuma hakanud metroorong 2 sekundi jooksul?
8 / 14
Arvuta kuuli liikumise kiirendus 0,6 m pikkuses püssirauas, kui kuuli kiirus sealt väljudes on 600 m/s.
9 / 14
Rakett stardib kiirendusega 90 m/s2. Kui suure kiiruse saavutab ta 2 km läbimisel?
10 / 14
Keha langeb vabalt 80 m kõrguselt. Millise teepikkuse seeläbib langemise viimasel sekundil?
11 / 14
Kui suure kiirusega peab viskama kivi 20 m kõrguselt sillalt vertikaalselt alla, et ta jõuaks veepinnani 1 s pärast? Kui palju kauem kestaks kivi vaba langemine samalt kõrguselt?
12 / 14
Millise algkiirusega tuleb visata keha vertikaalselt üles, et ta langeks tagasi maapinnale 1 minuti pärast? Kui kõrgele see keha tõuseb (õhu takistust arvestamata)?
13 / 14
Kivi langeb kaevu. Viie sekundi pärast on kuulda sulpsatus. Määrata veepinna sügavus, võttes hääle kiiruseks 300 m/s.
14 / 14
Punktmassi kiirus alghetkel oli 2 m/s ja see liigub x-telje positiivses suunas kiirendusega 0,5 m/s2. Kirjuta punktmassi kiiruse võrrand.
Uuesti Edasi