9. klassGeograafiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali Euroopa maade lipud.

Uuesti Kontrolli