10. klassGeograafiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mis riigi lipuga on tegu? Vali õige vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Uuesti Edasi