3. klassInglise keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

She or he? English test

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 21
... is my father
2 / 21
... is my stepsister
3 / 21
.. is my stepdaughter
4 / 21
... is my stepmother
5 / 21
... is my stepson
6 / 21
... is my girlfriend
7 / 21
... is my boyfriend
8 / 21
... is my granddaughter
9 / 21
... is my half-brother
10 / 21
... is my grandfather
11 / 21
... is my niece
12 / 21
... is my sister
13 / 21
... is my nephew
14 / 21
... is my aunt
15 / 21
... is my uncle
16 / 21
... is my brother
17 / 21
... is my husband
18 / 21
... is my wife
19 / 21
... is my mother
20 / 21
... is my daughter
21 / 21
... is my son
Uuesti Edasi