Määrav artikkel – THE

Rääkides kuulajale teadaolevatest asjadest või olenditest, kasutatakse nimisõna ees artiklit THE, mis tähendab ‘see’ või ‘need’:

 • Give me the apple – Anna mulle see (ainus) õun (mis siin/seal on).

Artiklit THE kasutatakse ka teatud väljendites, mis tuleb lihtsalt pähe õppida:

 • go to the country –  maal käima, maale minema
 • in the morning –  hommikul

Võrdle:

 1. The hotel was very nice. See hotel (kus me peatusime) oli väga kena.
 2. Is there a hotel near here? Kas siin lähedal on hotelli?
 1. Can you show me the picture? Palun näita mulle seda pilti.
 2. This is a nice picture. See on (üks) ilus pilt.
 1. The film wasn’t very good but I liked the music.(See) film (mida me nägime) ei olnud eriti hea, aga (see) muusika (mis seal filmis oli) meeldis mulle.
 2. I often listen to music. Ma kuulan sageli muusikat.
 1. I like dogs. Mulle meeldivad (kõik) koerad.
 2. I like the dogs. Mulle meedivad need koerad (kes siin on).

 

Allikas: www.adelante.ee (pdf)

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud