Näitav asesõna

Näitav asesõna see ühildub nimisõnaga soos, arvus ja käändes:

  • (M) Этот товар хорошо продаётся.- See kaup müüb hästi.
  • (N) Эта цена нас не устраивает. – See hind ei rahulda meid.
  • (K) Это предложение нас не интересует. – See pakkumine ei huvita meid.
  • (Mitm) Эти планы могут измениться. – Need plaanid võivad muutuda.
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud