10. klass, 11. klass, 12. klassKirjandus

Kirjandus ja ühiskond

Õpiku autor Jan Kaus on kirjanik ja tõlkija, endine õpetaja ning aktiivne kaasamõtleja haridus- ja kirjanduselus. Õpiku eesmärk on mõtestada kirjanduse rolli ühiskonnas ja ühiskondlike suhte kajastumist kirjanduses ning vaadelda erinevate ühiskonnavormide seoseid kirjasõnaga. Õpikus on 25 peatükki. Iga peatükk avab ühe arutlusteema, kutsudes lugejat kaasa mõtlema ja nägema kirjandust kogu tema mitmekesisuses.

Käsitletakse ühiskondlikke teemasid, ärgitades oma seisukohti ja väärtushinnanguid kujundama.

  • Lühikesed, kompaktsed peatükid
  • Palju arutlusülesandeid.
  • Palju viiteid lisamaterjalidele.
  • Lõiming teiste õppeainetega.

Digiteeritud materjali aluseks on 2015. a. täiendatud trükk.

Varsti saadaval

Jan Kaus on kirjanik, toimetaja ja tõlkija. Oma loomingu eest on ta pälvinud arvukalt kirjandusauhindu. Ta on Eesti kirjanike liidu juhatuse liige ja Tallinna rahvusvahelise kirjandusfestivali HeadRead üks eestvedajaid.

results loading