2. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 2. klassile. II osa

Teise klassi matemaatika tööraamatutes jätkame arvutamise ja suuruste õppimise ning geomeetria teemadega. Suurt rõhku on pandud seoste loomisele igapäevaeluga, ülesanded on seotud ka läbiva teema Jutulinnaga. Tööraamat annab võimaluse koos paarilisega tegutseda, probleemi üle suunavad põhjalikumalt mõtlema aruteluküsimused. Tööraamatus on nii pildilisi kui ka kuulamisülesandeid, olulised on ka probleemolukordade lahendamist nõudvad ülesanded. Matemaatika tööraamatud sobivad hästi aktiivsele õppijale, kes on valmis ise uurima ja katsetama ega karda eksida.

  • Jutulinna raadiost edastatavad kuulamisülesanded.
  • Ülesanded arvestavad õpilase individuaalsusega.
  • Igale õppetunnile kuulub keskmiselt kaks lehekülge.
  • Tööraamatu lõpus on kordamisteemad ja kuulamisülesannete töölehed.
  • Ligipääs internetipõhistele õppemängudele.

Digiteeritud materjali aluseks on 2021. aasta juurdetrükk.

Sirje Piht on Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud, mitme metoodilise õppematerjali, sh õppemängude ja õpikute autor ning SA Innove matemaatika e-hindamise peaspetsialist.

Merily Piht on klassiõpetaja ja mitme õppemängu autor. 2010. aasta Ajujahi konkursil saavutas ta koostatud õppemängudega kolmanda koha. Alates 2018. aasta sügisest on Merily Tabasalu ühisgümnaasiumi klassiõpetaja.

results loading