Perfektiivne aspekt

Perfektiivne aspekt (совершенный вид) väljendab lõpetatud tegevust või ühekordset tegevust, mis tulevikus kindlasti lõpetatakse.

Lõpetatud tegevus:

Я уже прочитал этот отчёт.    Ma lugesin selle aruande juba läbi.

Tegevus on lõpetatud. Kõneleja on aruande läbi lugenud.

Tegevuse lõpp/tulemus täpsustatud:

Я прочитаю твой отчёт к завтрашнему дню.    Ma loen su aruande homseks läbi.

Tegevus lõpetatakse tulevikus. Kõneleja annab täpselt teada, mis ajaks tegevus täielikult lõpetatakse.

Olevikus saab kasutada ainult imperfektiivset aspekti, kuna olevikus on tegevus tavaliselt lõpetamata. Minevikus ja tulevikus saab kasutada nii imperfektiivset kui ka perfektiivset aspekti.

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud