5. klassAjalugu

Eesti ajaloo õpik 5. klassile. Pääsukese lend läbi ajaloo

Eesti ajaloo õpik 5. klassile. Pääsukese lend läbi ajaloo

5. klassi õpiku autorid leiavad, et ainekavas nimetatud teemasid tuleks käsitleda eelkõige Eesti ajaloo näitel. Eesti ajaloo teemade valikul ja avamisel soovivad autorid aidata õpilastel ehitada silda mineviku ja tänapäeva vahele – näidata, kuidas kauged minevikusündmused mõjutavad tänapäeva inimese igapäevaelu, kombeid, arusaamu ja valikuid. Iga peatükk algab põneva fotoga, mis sobib hästi teema avamiseks – õpetajal on nende abil hea luua eelhäälestavaid ja arutlevaid küsimusi. Õpiku ülesehitus on lihtne, sarnanedes rohkem lugemikuga. Õpiku lõpust leiab ülevaatliku Eesti ajaloo ajajoone.

TaskuTargas on palju erineva raskusastmega lisa- ja kontrollülesandeid, mida paberõpikust ei leia. Iga peatüki juures on neid vähemalt kolm.

  • Ainuke 5. kl ajalooõpik, mis käsitleb vaid Eesti ajalugu.
  • 5. klassi õpilast kõnetav ja eakohane.
  • Peatükid koosnevad ühest terviktekstist.
  • Humoorikad illustratsioonid. 
  • Eesti koolides populaarne. 
  • TaskuTargas rikkalik valik lisaülesandeid.

Digiõpiku aluseks on 2021. aasta kordustrükk.

5. klassi ajalugu. Pääsukese lend läbi ajaloo

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Karolina Antons ja Terje Hallik on koos nii mõndagi mõelnud ja teinud. Nende „esimeseks pääsukeseks“ õppematerjalide vallas on haarav lapsekeelne ja -meelne 5. klassi Eesti ajaloo õpik ja selle töövihik. Karolina on Tartu Mart Reiniku kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning Terje töötab Miina Härma gümnaasiumi õppejuhina.