5. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 5. klassile. II osa

Eesti keele tööraamat 5. klassile. II osa

Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel kaheosalise tööraamatuna, koondades nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Teises osas on viis suuremat eesti keele teemat: algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus, lauseõpetus ning tekstiõpetus. Tekstiliikidest on esindatud eri tüübid: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne.

Õpitut aitavad korrata ja kinnistada interaktiivsed lisaülesanded, mida pole pabermaterjalis, ning prinditavad töölehed.

  • Teoreetiline osa on esitatud lühidalt ja õppijasõbralikult koos mitmekesise harjutusvaraga.
  • Ülesannete alustekstid tutvustavad Eesti eri paiku.
  • Lugemis- ja kirjutamisülesanded; pilt- ja tekstülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd.
  • Eraldi tekstiõpetuse peatükid koos eri tüüpi näidetega.

Digitööraamatu aluseks on 2019. aasta esmatrükk.

Vaata ka tööraamatu I osa!

Eesti keele tööraamat 5. klassile, II osa

Ühele kasutajale 1 aasta.

4.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Reet Varik (Igav) on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tallinna reaalkoolis. Reet on juhendanud paljusid õpilasi uurimistööde tegemisel. Reet on emakeele seltsi liige.

Kaja Männi on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Jüri gümnaasiumis.