9. klassKeemia

Химия. Учебник для 9 класса (vaatamiseks vene ja eesti keeles)

Химия. Учебник для 9 класса (vaatamiseks vene ja eesti keeles)

Цель учебника – дать ученику полное представление о химических процессах, которые протекают в природе и в искусственной среде и используются в человеческой деятельности. Учебник помогает решать повседневные проблемы и принимать обоснованные решения в природной и социальной среде.

Каждый урок содержит объяснение, почему изучение соответствующей темы необходимо; подпункты, озаглавленные вопросами; краткое изложение соответствующей темы и выдержки из результатов обучения, соответствующих теме учебного плана.

  • Доступный, доходчивый и понятный текст.
  • Золотой фонд материала в сжатом способе представления без излишних дополнений.
  • Продолжает традиции учебника 8 класса.
  • Объясняет по каждой теме, почему важно ее изучать.

– – –

Õpiku eesmärk on anda õpilasele terviklik arusaam looduses ja tehiskeskkonnas kulgevatest ning inimtegevuses kasutatavatest keemilistest protsessidest. Õpik aitab lahendada igapäevaseid probleeme ja teha looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas asjatundlikke otsuseid.

Iga õppetükk sisaldab selgitust, miks vastava teema õppimine on vajalik; küsimustega pealkirjastatud alapunkte; kokkuvõtet vastava teema kohta ning väljavõtet ainekavast teemale vastavatest õpitulemustest.

  • Jõukohane, mõistetav ja selge tekst.
  • Konspektiivses esituslaadis materjali raudvara ilma liigsete lisandusteta.
  • Jätkab 8. klassi õpiku traditsioone.
  • Selgitab iga teema puhul ka seda, miks on oluline seda õppida.
  • Eesti koolides populaarne.

– – –

Õpiku peatükid on lehitsetavad TaskuTarga keskkonnas (PDF-ina). Iga peatükki saab näha nii vene kui ka eesti keeles.

Главы учебника можно просмотреть в TaskuTark (PDF). Каждую главу можно просмотреть на русском и эстонском языках.

Vaata ka eestikeelset digiõpikut! Смотрите также веб-учебник на эстонском языке! Keemia õpik 9. klassile

Химия. Учебник для 9 класса (vaatamiseks vene ja eesti keeles)

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Мартин Саар – известный и признанный молодой учитель, в средствах массовой информации был назван чудо-учителем, который своей страстью, самоотдачей и обстоятельностью может вдохновить даже самого пассивного ученика. Он работает учителем химии в гимназии Густава Адольфа и Таллиннской реальной школе и является заведующим учебной частью в реальной школе.

Неэме Катт – легендарный и высоко ценимый учитель химии и информатики из Йыгева, у которого уже более 30 лет опыта преподавания. Его ученики вспоминают его даже много лет спустя с уважением и теплыми словами. Он является автором комплектов химии для 8-х и 9-х классов и рабочей тетради под названием «Краткий курс химии для начальной школы».

– – –

Martin Saar on tuntud ja tunnustatud noor õpetaja, meedias on teda nimetatud lausa imeõpetajaks, kes suudab oma kirglikkuse, pühendumise ja põhjalikkusega kõige passiivsematki õpilast sütitada. Ta töötab Gustav Adolfi gümnaasiumis ja Tallinna reaalkoolis keemiaõpetajana ning on reaalkooli õppealajuhataja.

Neeme Katt on legendaarne ja kõrgelt hinnatud keemia- ja informaatikaõpetaja Jõgevalt, kellel on õpetamiskogemust juba üle 30 aasta. Talle kuulub aasta õpetaja 2013 tiitel ning tema õpilased meenutavad teda ka aastaid hiljem austuse ja sooja sõnaga. Ta on 8. ja 9. klassi keemia komplektide ning tööraamatu “Keemia lühikursus põhikoolile” autor.

00:00